top of page
Laptop and Diary Topview
Vitajte na stránke, ktorá ponúka služby v oblasti výučby a prekladov v nemeckom jazyku. Špecializujeme sa predovšetkým na individuálne hodiny alebo výučbu v malých skupinách. Našim študentom sa venujeme tak, aby boli hodiny pre nich čo najefektívnejšie a hlavne ich bavili.
Pokiaľ uvažujete o možnostiach výučby nemčiny v Banskej Bystrici, môžete začať práve u nás. Príďte sa k nám pozrieť, radi Vás poinformujeme.

Lektori:

PhDr. Regina Pinková

Lektorka nemeckého a anglického jazyka

- výučba detských skupinových kurzov

- firemná výučba 

- obchodná nemčina

-  právna nemčina 

- anglicko-nemecké hodiny (výučba v cudzom jazyku)

- medzinárodná spolupráca s nemecky hovoriacimi krajinami 

- asistenčné služby pre záležitosti v nemecky hovoriacich krajinách

kontakt: 0905 66 77 05,   regina.pinkova@gmail.com

VZDELANIE

Štátne skúšky – FFUK Bratislava, odbor: všeobecné dejiny, slovenské dejiny, filozofia, pedagogika, psychológia (2002)

Rigorózna skúška – UMB Banská Bystrica, odbor: dejiny (2007)

Všeobecná štátna skúška  – Štátna jazyková škola, Banská Bystrica, odbor: nemecký jazyk – úroveň C1/C2 (2008)

Österreichisches Sprachdiplom – Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Wien (2011)

Goethe Zertifikat – Goethe Institut, München (2013)

Certificate – Internal Auditor ISO/IEC 27001:2005, QSCert spol.s.r.o., München, Deutschland (2014)

Certificate – External ISMS Auditor  QSCert spol.s.r.o., München, Deutschland (2014)

Zertifikat - Auditor nach ISO/IEC 27001 (TÜV) TÜV Saarland, Oldenburg, Deutschland (2014)

FCE Cambridge English B2, Cambridge Assessment (2018)

EF Certificate English B2, EF Institute Manchester (2018)

bottom of page