top of page
Výučba nemčiny:

Deti 

 • (vekové kategórie 5-18 rokov)

 • skupinové kurzy

 • doučovanie pre všetky typy škôl - ZŠ, SŠ, VŠ, pomoc s domácimi úlohami, projektami, skúšanie, gramatika, konverzácie

 • príprava na komisionálne skúšky

Dospelí

 • (všetky vekové kategórie, skupinové i individuálne kurzy)

 • výučba nemčiny pre rôzne účely 

  • práca v zahraničí alebo využitie nemčiny v práci na Slovensku (pracovný pohovor v nemčine, základné znalosti potrebné na úspešné zvládnutie pohovorov)

  • štúdium na VŠ - príprava na prijímacie skúšky

  • príprava na maturitné skúšky v nemeckom jazyku na školách na Slovensku

 • materiály: Deutsch für Alle - jednoduché zvládnutie od základov až po plynulú komunikáciu 

Firemná výučba

 • skupinové i individuálne kurzy, zameranie na obchodnú a právnu nemčinu

 • bezplatné testovanie vedomostí predtým, než sa rozhodnete pre niektorý z kurzov - formou testu a úvodnou konverzáciou

 • poradenstvo pri spôsoboch učenia sa, k výučbe poskytujeme vlastné materiály, ktoré sú variabilné podľa Vašich požiadaviek a konkrétneho cieľa, na ktorý sa pri učení chcete zamerať

Výučba nemeckého jazyka v angličtine (a opačne)

 • ako úplnú novinku a jedinečnú službu ponúkame výučbu nemeckého jazyka v angličtine a naopak

 • 2 varianty hodín

  • kombinované hodiny - výučba jedného alebo druhého jazyka, ostatná komunikácia v jazyku, ktorý lepšie ovládate

  • striedavé hodiny - v rámci hodiny časť prebieha v nemčine, časť v angličtine – študent si osvojuje koncentráciu pri striedaní jednotlivých jazykov

 • k výučbe poskytujeme dvojjazyčné materiály

Po dosiahnutí určitej úrovne po absolvovaní záverečného testu a ústneho skúšania vystavujeme Certifikát

bottom of page